Dla autorów

1. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.
2. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.
3. Teksty prosimy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują się na stronie www.studiaphilosophica.pl w zakładce „Dla autorów”.
4. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma.
5. Przekazanie przez Autora tekstu do Redakcji L&AP jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługuj mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także udzielenie nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Lectiones & Acroases Philosophicae” oraz jego rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.
6. Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na opublikowanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta przesyłana jest drogą elektroniczną.
7. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.

Teksty w wersji elektronicznej (drogą mailową lub tradycyjną na nośnikach cyfrowych) prosimy nasyłać na adres: studiaphilosophica@poczta.fm, lub:

,,Studia Philosophica Wratislaviensia’’
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy