Komitet Redakcyjny

Zespół Redakcyjny

 

Adam Chmielewski ((Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – redaktor naczelny

Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – zastępca redaktora naczelnego

Urszula Lisowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – sekretarz redakcji

Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego

Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout