Artykuły

Artur Pacewicz ORCiD: 0000-0001-8863-7900

Artykuły

The Concept of the Good (tagathon) in Philosophy before Plato

AbstractPobierz artykuł

Wisdom – Knowledge – Belief. The Problem of Demarcation in Plato’s „Phaedo”

AbstractPobierz artykuł

Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu Sidereus nuncius

AbstractPobierz artykuł

Galena Subfiguratio empirica i filozoficzny spór o charakter medycyny

Pobierz artykuł

Socratic Askesis in the Symposium

AbstractPobierz artykuł

Plato, Symposium, askesis

Prolog Fajdrosa w świetle dzieła Hermiasa z Aleksandrii

Pobierz artykuł

Strabon, Geografia XVII 1, 36

AbstractPobierz artykuł

O Platońskim Eutyfronie raz jeszcze

Pobierz artykuł

Recenzja: Platon a zło [Jadwiga Skrzypek-Faluszczak, "Ocalenie od zła w filozofii Platona"]

Pobierz artykuł

Recenzja: Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach [L. Rosetti, A. Stavru (eds), "Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature"]

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy