Studia Philosophica Wratislaviensia, 14, 2019, z. 3, ss.136

Strony redakcyjne i spis treści

ARTYKUŁY

Filozofia Hermanna Cohena. Próba systematyki

Abstract

Hermann Cohen, logic of validity, Geltungslogik, origin, Ursprung, science, Kant

Hermann Cohen w drodze ku „Religii rozumu ze źródeł judaizmu”. Przystanek Breslau

Abstract

Hermann Cohen, Breslau, Jewish Theological Seminary, philosophy, Judaism, religion of reason

Hermann Cohen i Drugi. Triumf i upadek „czystego rozumu”

Abstract

Neo-Kantianism, Judaism, the Other, dialogue, Nazism, “pure reason”

Judaizm wobec ducha natury ludzkiej. Hermanna Cohena ujęcie kultury w perspektywie etyki i antropologii

Abstract

Culture, human, Judaizm, religion, Cohen, Zunz, Geiger

Hermann Cohen i Ernst Cassirer w relacji mistrz–uczeń

Abstract

Hermann Cohen, Ernst Cassirer, Leonard Nelson, authority, master– disciple, critical method

Koncepcja sztuki w filozofii kultury Ernsta Cassirera

Abstract

Cassirer, philosophy of culture, art, aesthetics, symbol, mediation

Wrocławski manifest neokantowski Jacoba Freudenthala

Abstract

Neo-Kantianism, Jacob Freudenthal, German philosophy, University of Wrocław, Hermann Cohen

Neokantysta w laboratorium psychologicznym — Richarda Hönigswalda poszukiwanie zasad bytu psychicznego

Abstract

Neo-Kantianism, objectivity, psychology of thinking, mental being, theory of subjectivity

Dylematy moralne i logika deontyczna

Abstract

moral dilemmas, deontic logic

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout