Studia Philosophica Wratislaviensia, 14, 2019, z. 4, ss.144

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

Franz Caucig’s „Phaedrus”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.1

AbstractDownload articleDownload article

art history, Franz Caucig, Plato, Diotima, Parmenides, Hegel, Napoleon

Reinvestigating the Political Position of the Citizen in Plato’s „Republic”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.2

AbstractDownload articleDownload article

partnership, optimum, functionality, power, eudaemonistic, social justice

Uwagi o mowie cynicznej. Kallikles i Trazymach jako mówcy cyniczni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.3

AbstractDownload articleDownload article

cynicism, rhetoric, Kenneth Burke, moralism, immoralism, cynical modulation

Założenia ontologiczne i epistemologiczne sceptycyzmu Montaigne’a

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Montaigne, scepticism, fideism, truth

Zasada aglomeracji i dylematy moralne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.5

AbstractDownload articleDownload article

deontic logic, moral dilemmas, agglomerative principle

The „Tao” of Ethics and Politics: A Radical Reading of Taoist Philosophy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.6

AbstractDownload articleDownload article

politics, Daoism, virtue, libertarianism, individualism, Zhuangzi

RECENZJE

Hume, the Pyrrhonian [Zuzana Parusniková, „David Hume, Sceptic”, Springer, Heidelberg 2016, 124 pp.]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.7

Download articleDownload article

Człowiek przymiotnikowy (o nieistotności statusu ontycznego) [Jacek Dukaj, „Po piśmie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 416.]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.4.8

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout