Studia Philosophica Wratislaviensia, 14, 2019, z. 2, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

Niemarginalne uwagi w sprawie semantycznej teorii poznania Kazimierza Ajdukiewicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.1

AbstractDownload articleDownload article

Ajdukiewicz, Husserl, Ingarden, Tarski, intentional theory of meaning of expressions, intensional interpretation of language, extensional interpretation of language, semantic theory of knowledge, meta-epistemological project of the semantic theory of knowledge, realizations of meta-epistemological project of the semantic theory of knowledge, semantic theory of truth

Sacrum i rewolucja. Leszek Kołakowski i inni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.2

AbstractDownload articleDownload article

revolution, Warsaw School of historians of ideas, revolutionary mentality, French Revolution, myth, sacrum, evil, Enlightenment, religion, eschatology

Problem eutanazji w ujęciu Roberta Spaemanna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy, person, euthanasia, self-determination, law

Analiza empirycznych argumentów na rzecz tezy o zróżnicowaniu kulturowym intuicji epistemicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.4

AbstractDownload articleDownload article

experimental philosophy, epistemic intuitions, intercultural differences, philosophical methodology, colloquial epistemology

Autentyczność i teatralność. Andrzeja Falkiewicza koncepcja człowieka teatralnego w kontekście krytyki radykalizmu Helmutha Plessnera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.5

AbstractDownload articleDownload article

social science, authenticity, theatricality, ceremonial, homo theatralis

Wilhelm Dilthey we Wrocławiu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.6

AbstractDownload articleDownload article

philosophy at the University of Wrocław, Wilhelm Dilthey’s biography, Introduction to the Human Sciences

PRZEKŁADY

Rozbity na tysiące kawałków Paryż Waltera Benjamina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.7

Download articleDownload article

Paryż — miasto w zwierciadle. Wyznania miłosne pisarzy i artystów wobec „stolicy świata”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.8

Download articleDownload article

RECENZJE

Dyktat polityki [Cezary Kalita, Wspólnota versus społeczeństwo. Spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.9

Download articleDownload article

Codzienność filozofa [Bohdan Dziemidok, Filozofia i sztuka życia]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.10

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout