Studia Philosophica Wratislaviensia, 13, 2018, z. 4, ss.148

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

Wkład Kazimierza Twardowskiego w rozwój logiki w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.1

AbstractDownload articleDownload article

algebraic logic, deduction, induction, logical symbolism, syllogistics, traditional logic, Twardowski

Pojęcie jakości życia. Aspekt medyczny i bioetyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.2

AbstractDownload articleDownload article

life, value, ethics, bioethics

Czy to możliwe, że Heidegger był reistą? Próba rekonstrukcji Heideggerowskiej ontyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.3

AbstractDownload articleDownload article

Heidegger, onticity, reism, Kotarbinski, thing

The promise of a new cultural periodization: Realism, Modernism, Postmodernism

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.4

AbstractDownload articleDownload article

periodization, realism, modernism, postmodernism, Polish studies

SYMPOZJUM POŚWIĘCONE KSIĄŻCE MICHAŁA KOZŁOWSKIEGO ZNAKI RÓWNOŚCI. O SPOŁECZNYM KONSTRUOWANIU STOSUNKÓW EGALITARNYCH

Dialektyka równości i nierówności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.5

Download articleDownload article

Efekty (nie)równości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.6

Download articleDownload article

Detoksykacja równości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.7

Download articleDownload article

W sprawie Znaków równośc

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.8

Download articleDownload article

PRZEKŁADY

Zarysy Pyrrońskie, ks. I (1–30)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.9

Download articleDownload article

POLEMIKI I RECENZJE

Druga twarz Sokratesa [Dorota Tymura, Sokrates Ksenofonta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.10

Download articleDownload article

Żywa obecność filozoficznych idei Pierre’a Duhema [Pierre Duhem, cent ans plus tard (1916–2016), édités par J.F. Stoffel avec la collaboration de S. Ben Ali]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.11

Download articleDownload article

Normatywne podstawy liberalizmu [Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka i sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.12

Download articleDownload article

Relatywizm: trzy perspektywy [Maksymilian Roszyk, Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian]

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.13

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout