Studia Philosophica Wratislaviensia, 11, 2016, z. 2, ss.140

ARTYKUŁY

Intelektualiści w sferze publicznej: konteksty niemieckie

AbstractDownload articleDownload article

Między polityką a postpolityką. Chantal Mouffe w sprawie demokracji

AbstractDownload articleDownload article

Zaśpiew aforyzmu. Fryderyka Nietzschego myślenie muzyki

AbstractDownload articleDownload article

Związki teorii sztuki i filozofii w koncepcji Erwina Panofsky’ego

AbstractDownload articleDownload article

Quod animi mores i psychologia Klaudiusza Galena

Download articleDownload article

O tym, że własności duszy idą za zmieszaniem jakości w ciele

Download articleDownload article

Potęga i schyłek Zachodu według Nialla Fergusona

Download articleDownload article

O polskiej neoscholastyce

Download articleDownload article

Rozumienie historii komunikowania

Download articleDownload article

O Platońskim Eutyfronie raz jeszcze

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout