Studia Philosophica Wratislaviensia, 8, 2013, z. 2, ss.188

Czy demokracja jest przemocą?

AbstractPobierz artykuł

Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

AbstractPobierz artykuł

W stronę pragmatycznego konserwatyzmu

AbstractPobierz artykuł

Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii

AbstractPobierz artykuł

Polityczne upodmiotowienie kobiet — (jeszcze jeden) paradoks liberalnej demokracji

AbstractPobierz artykuł

Korzenie liberalno-demokratycznego antyegalitaryzmu. Kilka uwag o idei własności i praw obywatelskich w teorii politycznej Johna Locke’a

AbstractPobierz artykuł

Czy jesteśmy obywatelami jednego świata? Uniwersalizacja i partykulacja światowej gospodarki w perspektywie przemian globalizacyjnych

AbstractPobierz artykuł

W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka

AbstractPobierz artykuł

Dylematy uniwersalizmu. Badiou, Agamben, Žižek, czyli trialog neopauliński

AbstractPobierz artykuł

Wszechobecna polityczność. Próba wprowadzenia do filozofii obrazu Jacques’a Rancière’a

AbstractPobierz artykuł

Ekonomia — sztuka czy nauka?

Pobierz artykuł

W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno

AbstractPobierz artykuł

Recenzja: Wspólnota jako ontologia [Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota]

Pobierz artykuł

Recenzja: O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos [Peter E. Gordon, Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos]

Pobierz artykuł

Recenzja: Autodynamizm natury [Filozofia przyrody — dziś (Philosophy of Nature Today), W. Ługowski, I.K. Lisiejew (red.)].

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy