Studia Philosophica Wratislaviensia, 7, 2012, z. 3, ss.176

Wprowadzenie. Obecność pojęcia wyobraźni w myśli filozoficznej — zarys historyczny

AbstractPobierz artykuł

Początek filozofii. Od logosu do mitu

AbstractPobierz artykuł

Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce

AbstractPobierz artykuł

Recepcja Kantowskiej koncepcji wyobraźni i estetyki wzniosłości na wybranych przykładach

AbstractPobierz artykuł

Modele a metafory

AbstractPobierz artykuł

Pojęcie nieświadomości a obraz groty w badaniach nad wyobraźnią G. Bachelarda

AbstractPobierz artykuł

Gastona Bachelarda sposób rozumienia porządku wyobraźni i jej obrazów

AbstractPobierz artykuł

Między grotą a jaskinią. Lektura eseju Bachelarda z perspektywy platońskiej

AbstractPobierz artykuł

O powinowactwie obrazu i mitu w kontekście zwrotu ikonicznego

AbstractPobierz artykuł

Mit i myśl

Pobierz artykuł

T.H. Green: epistemologia i filozofia polityczna

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy